Perffarma to firma, w której liczy się człowiek.

Atmosfera i warunki pracy

Perffarma to średniej wielkości firma farmaceutyczna o płaskiej strukturze organizacyjnej. Propagujemy wysokie standardy etyczne i doceniamy lojalność i uczciwość pracowników. Od pierwszego dnia oferujemy umowę o pracę i niezbędne narzędzia - w tym samochód oraz telefon. Każdy z nowo przyjętych pracowników przechodzi niezbędne szkolenia produktowe i może liczyć na wsparcie przełożonego.

Charakter pracy przedstawiciela

Codzienne wizyty w placówkach służby zdrowia i aptekach to główne obowiązki naszych pracowników.

Celem spotkań z lekarzami i farmaceutami jest przekazywanie informacji na temat promowanych preparatów. Na koniec dnia przedstawiciel sporządza raport z odbytych wizyt i przekazuje informację zwrotną z rynku. Budowanie i rozwój świadomości marek z portfolio Perffarmy oceniane jest na podstawie wielkości sprzedaży na danym terenie - w cyklach miesięcznych i kwartalnych. Kilka razy w roku przedstawiciele biorą udział w kongresach naukowych oraz organizują warsztaty z udziałem lekarzy specjalistów ze swojego regionu. Szczególny nacisk kładziony jest na poszerzanie wiedzy na temat produktów i danej specjalności medycznej - w formie zorganizowanych szkoleń, opieki mentorów (starszy przedstawiciel i koordynator regionalny) oraz samokształcenia.

Kogo szukamy?

W pracy przedstawiciela medycznego i przedstawiciela farmaceutycznego liczy się otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów. Chęć zdobywania informacji i poszerzania wiedzy z zakresu farmacji i medycyny są niezbędne. Na równi ze znajomością rynku i doświadczeniem w branży stawiamy ambicję i talent sprzedażowy. Interesują nas osoby o jasno sprecyzowanej wizji własnej kariery, zaangażowane i poszukujące stabilnej pracy na lata.

NASZE BIURO
Perffarma Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 13/11
02-954 Warszawa

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
info@perffarma.pl
tel.: + 48 22 550 60 36
fax: +48 22 550 60 35

Nasze marki: